eng
 


35 години Българско радио в Торонто

14.XII.2006 Малко, но добре уредено празненство, на което бяха поканени всички минали и сегашни членове на ръководството на радиото, говорители, спомоществователи, благожелатели и просто приятели. Много мила награда за всички ни беше присъствието на г-жа Илиева, основателката на Радиото, преодоляла на времето трудности и хорско бездушие за да положи основите на "Български Глас". Нашето присъствие и поздравително представление внесоха народен цвят и звук в това празненство.