eng
 


Участие във фестивала в Броквил

2.V.2009 Броквил е малък град на около 350 км от Торонто. Ежегодният им фолклорен фестивал привлича много състави от цяло Онтарио, представящи културата на страните си. Тази година беше нашето първо участие в това събитие и публиката ни прие с голям възторг. Прекарахме си чудесно, въпреки че пътувахме на две групи - едните с коли, другите с автобус, предоставен от общинската фолклорна асоциация на Торонто.