eng
 


Ден на България в Монреал

06.IX.2008 Нашите приятели от състава за български народни танци "Българи" в Монреал ни поканиха да им гостуваме за Деня на България, който те организираха там. Отзовахме се с радост и си изкарахме страхотно!