eng
 


Димитровден в църквата Св. Димитър

29.X.2006 Това беше прекрасно празнуване на деня на светеца на църквата Св. Димитър.