eng
 

 

Регион - област, уникално - единствено (по рода си), визия - външен вид, визирам - имам предвид, инициирам - предлагам, започвам. "Ох, на мама френчетата!" (почти 100% по Добри Войников). Вярно, че така бяха тия думи, нали?! Ала кой да ти говори на родния си език, като къде по-достойно е да се наведем и да се уловим за палците!

Коледа в стария спиртоварен район на Торонто

11.XII.2011 Старият спиртоварен район на Торонто се намира в самото сърце на града. По Коледа той се превръща в място, излязло сякаш от вълшебна приказка - празнична украса и музика, коледни песни, вкусна храна, засмени хора... Да участваш в коледната програма на това място е като да си на "тли" годинки и да можеш да влезеш в приказна книжка с разгъващи се картинки :)).

Влизане със "Стани, нине!"