eng
 


Ден на народностите в Холтън

27.VI.2008 Представихме достойно българската народна игра пред многото други народности в Холтън. Завършихме деня със скара, танци и веселба в дома на Лиляна и Ангел Варийски.