eng
 


На събор в Маркам

17.VI.2011 Това беше 33-тия събор на община Маркам. Въпреки че сега е част от Торонто, то продължава да поражда усещане за малко село, което прави събора му особено привлекателен за хората от областта. Ние играхме не само на сцена, но и по целия път на отиване и връщане. Сума ти хора се хванаха с нас на хорото, да не говорим пък колко народ видя носиите и играта ни, и чу гайдата и тъпана . Тъй де, нека да ни знаят!