eng
 


Малък Карабрам

24.VI.2007 Това е по-малко по размер празнично събитие, което просто дава представа на хората какво ще видят на големия празник. Всички участващи народности се представят с половин-часова програма v Shoppers World, Брамптън.