eng
 


Португалски празник на народното творчество

12.X.2008 Португалската общност в Торонто организира свой международен празник за песни и танци вече за шести път. Нашето участие (първо българско на това събитие) беше посрещнато с голям интерес.