eng
 


Ден на Словакия

21.VI.2010 Прекарахме си невероятно със словашката общност по време на тяхното празнуване на Денят на Словакия. Много си допаднахме едни на други, публиката беше чудесна и просто нямаше какво повече да се желае. Разправяха ми после, че словашкият ми бил много убедителен. Ха де...