eng
 


Празнуване на Света Троица в едноименната църква

27.V.2007 Освен “Игранка”, в поздравителната програма участва и македонският състав за изворни хора “Селяни”. За нас беше много приятно да се запознаем с тях.