bg
   


Upcoming Events

23.VI.2012 Първи селски събор в Торонто

Програма на събора

12:00 Отваряне на вратите
14:00 Официално откриване с кукери и черешо топче
14:30 - 17:00 Игри, занаяти, храна (виж плакатът по-долу)
18:00 - 19:00 Представления: "Игранка" и полски танцов състав
19:00 - 23:00 Хора
24:00 Закриване на събора

По време на събора ще се продават храна, алкохолни и безалкохолни напитки.

Очакваме ви!