eng
 


Вечер на народите в базата на НАТО в Бордън

7.III.2008 Военната база на НАТО в Бордън организира и за сегашния си випуск Вечер на народите, на която военните от различните народности представиха страните си с храна, музика, танци, снимки и настроение. "Игранака", макар и с много малък състав, предизвика радостно оживление сред присъстващите. Ние единствени поведохме голямо, общо, българско хоро, на което се хванаха и играха всички с настроение.