eng
 


Преподаване на български народни хора в АФТО

31.I.2009 От Асоциацията за Фолклорни Танци в Онтарио ни поканиха да преподаваме наши народни хора на организираната от тях българска вечер. Много впечатляващо е да се види колко са добри тия хОра на нашите хорА и с каква лекота заучават нови. Беше страхотно, че някои от танцьорките носеха стари български сукмани. Имаше и баница и моето свирене на гайда и тъпан си пасна много добре с нея.