eng


Пътуване на Недялко до България

Май, 2005, Недялко: По време на обиколката ми по няколко Старозагорски и Хасковски села в централна Тракия научих нови хора, донесох няколко музикални инструмента, между които тъпан и гайда, а също и няколко оригинални женски тракийски и шопски носии, както и 20 танцьорски носии.

Жени от с. Добрич, Хасковско, на великденските хора

Жени от с. Добрич в селската църква

Братовчедка ми Калояна от с. Добрич с носията на баба си

Дядо Стоил, на 96, от с. Главан

Жени от с. Гипсово, Радневско, които ми показаха местните си хора

Жени от с. Главан, Старозагорско, които ми показаха местните си хора

Групата на Нанко за народни хора в Стара Загора

Братовчедка ми Зорница от с. Обручище с носията на баба си Дина

Ризата на прабаба ми Дина