eng


Копривщица 2005 – Девети национален събор
на българското народно творчество

4-7.VII.2006 Завърши традиционният събор за народно творчество в Копривщица. Катя прекара там четири незабравими дни, през които засне много самобитни песни, хора и обичаи и се запозна с десетки изключително интересни хора от България и чужбина. Сега ни предстои обработка на донесеното и включването му в заниманията на групата.