eng


3 Март

4.III.2006 Участие в празненствoтo по случай 3 Март в голф клуба на г-н Канев Lionhead.