eng
 


Подготовката за Кукеров ден

Тя започна преди много години, когато още като дете гледах кукерите по селата и в родния ми град и исках и аз да съм един от тях. Кой би си помислил, че ще осъществя мечтата си на 10 000 км от България!
Още като обявих, че ще правим Кукеров ден, няколко човека от Игранка веднага предложиха помощта си. Не знам какво щях да свърша без тях – търсенето на подходящи кожи, рога, прежди, дървен материал, ламарина и т.н. се оказа по-трудо- и времеемко, отколкото си бяхме представяли. Стоян се включи със заваряването на допълнителните хлопки, Спас и Радо – с изработката на дървените предмети – трикраки столчета, ниска масичка, ярем, рало, мечове. Съпругите им, Гергана и Росица, танцьорки в Игранка, на двудневна седянка у нас оплетоха разноцветните върви и ушиха носиите на мъжете си. А 8-годишния Емо, сина на Спас и Гергана, направи пюскюлите на всички кукери без да стане в продължение на 5 часа! Безкрайно съм благодарен на всички тия хора, както и на Елена и Тенко за идеите и по-голямата част от дървените мечове, и, разбира се, на съпругата ми Катя за помощта й по моята маска и за всичко, което не се вижда, но без което нашият Кукеров ден нямаше да е толкова успешен. Всъщност вълненията и радостта от подготовката не бяха по-малки от тези на самото провеждане на празника, особено като се вземат предвид и двете набързо стъкмени пред-кукерски вечери :)