eng


Гала-вечеря преди Карабрам

24.VI.2007 Всички членове на представителния състав на Игранка бяха поканени на гала-вечерята по случай предстоящото откриване на Карабрам. Присъстваха кметицата на Брамптън, всички от ръководството на Карабрам и представители на всички павилиони. Г-жа Фенел обяви фестивала за открит и раздаде паричните дарения за павилионите. Прерязаха лентата на фестивала и след това започна празничната част.