eng
 


Трифон Зарезан 2008

14.II.2008 Тази година не можахме да се съберем с повече хора за самото зарязване у нас, защото вечерта имахме и игранка, и репетиция, но затова пък, докато Катя се блъска на работа да изкара някой лев, ние със Златинка уважихме достойния светия както се полага: поляхме лозата с вино, зарязахме я, свихме венец от лозови пръчки и изиграхме няколко хора на "лозето". А вечерта се почерпихме с всички дошли да играят и наблегнахме на хората. Както е казал поетът: "Всичко българско и родно любя, тача и милея". И "Да живей!"